HYPATIA

Hon föddes 370 e Kr i Alexandria. Det var en orolig tid; Romarriket höll på att självdö, fanatiska kristna var på väg att ta över makten och vetenskapen ersattes allt mer av vidskepelse, astrologi och annat strunt. Medeltidens mörker stod för dörren. Vid denna tid, liksom under så många andra epoker betraktades kvinnan som en underlägsen varelse. Hypatias far var en berömd matematiker , Theon, vid Alexandrias lärdomsanstalt. Theon ville att hans dotter skulle utvecklas till en perfekt mänska, så hon skickades på bildningsresor till Athen och Italien. Åter hemma i Alexandria undervisade hon i filosofi, matematik, astronomi och mekanik. I en tid när de olika religionerna hade sina egna skolor, undervisade hon oberoende av sina elevers religion. Hon skrev uppsatser och böcker i matematik och filosofi och hon gjorde olika uppfinningar och hennes hem var en samlingsplats för Alexandrias lärde män. Eftersom hon var kvinna, hedning och bildad, blev hon en nagel i ögat på de kristna fanatikerna. År 415 uppviglade Alexandrias biskop Kyrillos en hop munkar att lyncha henne. De flådde henne levande med slipade snäckskal och brände hennes lik. Kyrillos blev senare helgonförklarad!


Lästips:


Margaret Alic: Arvet efter Hypatia .

Länkar:


Hypatia

HEM