HELIGA BIRGITTA

Hon föddes 1303. Båda hennes föräldrar kom från samhällets toppskikt, med många stormän och präster i släkterna. Vid 13 års ålder gifte hon sig dessutom med en lagman.
Redan i barndomen hade hon haft uppenbarelser. I fyrtioårs-åldern blev hon änka och hennes religiositet fördjupades. För en kvinna som ville påverka politiken fanns bara en väg, att låta det ske i form av uppenbarelser.

När Birgitta ville komma med kritik eller synpunkter till kung Magnus Eriksson eller Påven, sa hon att det var vad jungfru Maria sagt henne. (Det är troligt att hon själv trodde att det förhöll sig så!) Hon gav därför kung Magnus råd om hur han skulle handla under sitt fälttåg ("korståg") till Novgorod. Senare kom hon att vända sig mot honom och bla. kalla honom "allmogens plundrare", "kyrkoföraktare", "homosexuell". Hennes kampanjer mot kungen bidrog till att han förlorade makten. Hon försökte även förmå Påven att lämna landsflykten i Avignon och återvända till Rom. Även på andra sätt försökte hon påverka Svensk och Europeisk politik.

1349 flyttade hon till Rom. Rom hade vid denna tid nyligen plågats av såväl digerdöden som en jordbävning och det rådde fullt krig mellan stadens adliga klaner. Hon bodde i Rom ända till sin död 1373.
1391 blev hon helgonförklarad och är Sveriges enda "riktiga" helgon. För oss nutidsmänskor är hon väl mest känd för att hon grundade klostret i Vadstena.Lästips:

* Hans Furuhagen: Furstinnan av Närke som blev Heliga Birgitta.
En bok som ser Heliga Birgitta ur psykologisk synvinkel är:
* Hjalmar Sundén: Den Heliga Birgitta.
Sven Stolpe har skrivit flera böcker om henne.


HEM