HAMNEN

Båstad fick sitt nan efter båd-sted,
båtplats. Härifrån skeppades timmer
från Hallandsås ut
i världen. En del på
koggar; annat på
mindre skutor.

 

 

Namnbrädorna och galjonsfiguren nere vid hamnen berättar att många skepp och skutor här hade sin hemmahamn under 1800 och 1900-talen. Vi glömmer lätt de många tusen skutor som fungerade som sin tids långtradare och då havet och floderna var sin tids viktigaste vägar. Nu dominerar lyxbåtarna.
Ännu finns några av fiskarnas gamla förfallna hoddor kvar.
Liksom de flotta villorna.