Båtar i Dragør

Båten överst till vänster är en lotsbåt. Den känns igen på att en av seglets våder är rödfärgad. Båten till höger är en typisk fiskebåt. Den båt-typen, med sin spetsgattade akter, kallas i Sverige för snipa medan den på danska kallas "jolle" (som ju på svenska betyder liten roddbåt). Båda dessa båtar för sprisegel och fock. Fiskesnipan har dessutom toppsegel och klyvare. Senare snipor, som den i mitten till höger, motoriserades. Några extraknäckte även som "kadrejere". De innebar att man seglade ut till förbipasserande skutor och sålde nödvändigheter som bröd, potatis och sprit.
Efter att brittiska flottan bombarderat København 1807 och tagit eller förstört nästan hela den danska flottan, kom Danmark att utkämpa ett marint gerillakrig mot England. Kaperiverksamheten, dvs att lagligt bedriva sjöröveri mot fientliga skepp, blev en bisyssla för många kustboende danskar under detta krig.Så även här.
På 1850-1880-talen blomstrade sjöfarten och många blev delägare (partsredare) i en slup (jakt) eller en toppsegelskonare. Man seglade med laster, som t.ex. trä från Sverige till England, med kol i returlasten. Några skutor gick ända till Sydamerika och längre. Liksom rederiverksamheten, gav även bärgning av last från grundstötta fartyg goda bi-inkomster.
Bild nedan: Till vänster slup, till höger toppsegelskonare.


BACK