Hamnmiljö i Dragør

1684 bad stadens lotsar (på danska "lodser", sing. "lods") att få ensamrätt till att lotsa fartyg genom Sundet. I jämnt 300 år pågick verksamheten. Lotshuset med sin "kikkenborg" på taket är i sina äldsta delar från 1823.
När Dragørfortet byggdes 1912-14, skymdes sikten söderut och man tvingades bygga det höga, välkända, utkikstonet intill lotshuset.
Fiskarbodarna är av samma slag som man ser på andra sidan Sundet.
Det lilla fyrkantiga huset är "Beghuset" från mitten av 1700-talet. Här koktes tjära och "beg" (dvs. beck) till kalfatring (tätning av nåten i skeppens bordläggning och däck).
Dragør har fått sitt namn efter "drage" (= dra) och "ör" (= sand eller grus).
Innan holländarna i närbelägna St. Magleby byggde hamnen på 1600-talet, drog fiskarna helt enkelt upp båtarna på sandstranden (vilket de ännu gör på sina håll på Jyllands västkust). "Ör" förekommer även i Öresund, Helsingör, Skanör mfl. platser.

BACK