Kirker.

Ovan: Christian 4 lät uppföra Rundetårn som ett observatorium i ena änden av Trinitatiskirken.

Nedan: Utsikt från Runde Tårn; Vår Frue Kirke. till vänster syns Rådhusets höga torn.

Vor Frue Kirke är Københavns domkyrka. Byggdes ursprungligen 1191. Då britterna 1807 la beslag på nästan hela den danska flottan och utsatte staden för ett flera dagar långt terror-angrepp med brandprojektiler, brann en stor del av staden ner, däribland kyrkan.
1829 byggdes kyrkan upp igen, i tidens klassiska stil och Bertel Thorvaldsens skulpturer smyckade kyrkan. Mest känd är Thorvaldsens Kristus-skulptur.Annars är kyrkan, bland danskar, mest känd för att det var här som kronprins Frederik gifte sig med den tasmanska skönheten Mary Donaldson.

Mittemot kyrkans nordsida ligger Universitetet.

 

På Bredgade finns dessa båda kyrkor: Ryska kyrkan (ovan) uppförd på 1800-talet i 1600-tals rysk stil
och Marmorkirken (nedan).Marmorkirken började byggas i mitten av 1700-talet. Under lång tid stod kyrkan som en halvfärdig ruin och först i slutet av 1800-talet stod den färdig. Kyrkan kallas även Frederiks-kirken. Överst från nordsidan och nederst från den mer kända sydsidan.
Runt kyrkan står diverse kristna potentater som ett Madame Tussaud`s i marmor.

Tilbage

Flera kyrkor!