KIRKER

Vor Frelsers Kirke

Invigd 1696, men först 1748 fick man råd med en riktig tornspira, en riktigt originell spiralvriden spira. För att nå toppen får man gå på en trappa utomhus, som vrider sig runt tornspiran.

Här verkade ett par år N. F. S. Grundtvig (1783-1872) och här är han bisatt. Grundtvig förkunnade den glada kristendomen och har skrivit flera av de populäraste danska psalmerna.

I början av Jules Vernes bok Resan till jordens medelpunkt, vänjer sig professor Lidenbrock och hans svåger Axel vid höga höjder genom att bestiga kyrkspiran.

Jag är själv höjdrädd, men hade inga problem att komma upp och utsikten är fantastisk!

 

Vyn från tornspirans topp, här över inloppet, är magnifik.

Christians Kirken

En ovanlig "vanlig" kyrka

Förutom att vara vanlig "folkekirke" förekommer olika kulturella arrangemang i denna kyrka. Bl. a. har man spelat revyer här och haft rock koncerter.
Dessutom så predikade den rebelliske prästen Grundtvig här på 1800-talet.

Jag blev lite konfys av kyrkan av dessa skäl:
Instinktivt förväntar man sig att kanalen och tvärgatorna går i öst-västlig rikning. Därför känns det konstigt att tornet står i öster och inte i väster.Man går in via tornets port och ser en predikstol på altarets plats, som ju står i fel väderstreck. Konstig kyrka tänker jag och kastar en snabb blick på bänkarna i flera våningar. Sen går jag ut.
Hade jag tittat noggrannare, då hade jag kanske sett altaret. I själva verket är det så att tornet står mitt på kyrkan som är nordväst-sydöst-orienterad. Så kyrkan är inte så felorienterad som man kan tro.
Däremot finns en kyrka i Skåne med tornet i öster.

En annan lustighet är att att kyrkan heter Christians Kirken, inte Christians Kirke. Kan det bero på att man förr ofta använde bestämd form singularis. T. ex. regalskeppet Vasas namn skrevs i bestämd form på 1600-talet: Vasan.

Som på så många andra ställen i København har man valt att placera en nybyggd koloss i gammal DDR-stil intill en historiskt värdefull byggnad. Denna "triumfbåge" är bara ett av talrika exempel.

1759 stod kyrkan klar att användas av Christianshavns tyska invånare. Eigtved hette arkitekten.

Nedan: Gravkryptan. De som hade bidragit med pengar till kyrkans byggande fick fick en gravplats i kryptan. Att döma av årtalen, används den än idag som gravplats.

Kyrkan ligger på Strandgade. På denna gata finns även ett hus som N. F. S. Grundtvig bodde i en del år samt ett B&W- (Burmeister & Wain, Danmarks största varv) Museum. På Strandgade ligger också ett hus som beboddes av Danmark/Norges store sjöhjälte Peder Wessel Tordenskjold (1690-1720) som bl.a. intog Karlstens fästning och la beslag på en stor del av svenska flottan.

 

Tilbage