GRAFFITI PÅ PRINSESSEGADE
Jag är som de flesta andra motståndare till de ungfascister som klottrar "tags" på husväggar.
Men legal graffiti som här, är en konstupplevelse!

Dessa lär vara gjorda av graffiti-artister från Malmö under ett nordiskt jippo kallat "Meeting of Styles".


T ill ock med på Vor Frelsers Kirkes tomt kan man se det.

Men på Mikkel Vibes Gård finns bara klotter...
...och så finns förståss de vanliga.väggprydnaderna.