FREDERIKS BASTION

I den rad av vallar och bastioner som omkransar Christianshavn och Holmen i syd och öst mot Amager, är Frederiks Bastion den näst nordligaste.

Huset byggdes 1744 och var från början ett krutmagasin och senare kanonmagasin.

Numera är huset utställningslokal med cafè, fjärran från allfarvägarna.

Sommaren 2001 var en samnordisk (inklusive Grönland) utställning med konstverk gjorda av drivtimmer och annat drivgods.

Tilbage