Mærsehuset & Masteskure
på Frederiksholms sydvästhörn.

Mærsehuset från 1830 från ost. Närmast inspektionsfartyget Ravn från 1945.
Intill ligger "masteskurene" (mast-skjulen) från 1750-talet,
långa för att få plats med den tidens tredelade master. Där masternas delar hölls samman på fartyget, satt märsarna ("mastkorgarna"). Byggnaderna är målade med svenskt falu-rött, men takens vinklar har jag inte sett norr om Skåne.
Det finns en enkel ölservering på gården och cafè på båten.

Masteskure & Mærsehus från väst.


På 1600-talet fanns här bara vatten, man pålade och fyllde ut efterhand som örlogsbasen växte.

2009 ser mastskjulen ut så här efter en pietetslös renovering. Ingen vacker syn! Fartyget Ravn har flyttat runt i Köpenhamns hamn och befinner sig nu i en annan del av Christianshavn.