Västra sidan av VOLDEN
Christianshavn och Holmen (flottans område), omges i syd och öst av Volden, vallar och bastioner som i zick-zack-mönster riktas mot Amager. Här finns vackra promenad och cykelstråk med en vacker utsikt över Stadsgraven (vallgraven). Den västra sidan av vallen, som vetter in mot Holmen och Christianshavn är bl.a. bebyggd med fina villor, men även av stadsbebyggelse. Vallen med sina bastioner byggdes mellan 1685 och 1700.
När mänskorna lämnat skutan, tar änderna över!
Vy mot nya hus på Holmen och Torpedohallen som nu blivit lyxlägenheter och den gamla kanonbåtsskjulen från 1800-talet.

Vor Freselsers Kirke sedd från Amagersidan. Monument över andra världskrigets danska flygare och det lilla Bomhuset nära det mera kända 1700-talshuset Ravelinen. Det sluttande gräset till höger om Bomhuset är Løvens Bastion, en del av vallen.

 

BACK

ÖSTRA SIDAN
AV VALLEN

HOME