Frederiksholms Kanal

Ovan och nedan: Frederiksholms Kanal från två motsatta väderstreck.

 

Det stora lagerhuset till höger är Christian 4.s pakhus ( Christian 4.s. Bryghus) från 1600-talet. Fyrskeppet, Fyrskib XI, vid kajen är byggt 1878 och tillsammans med Fyrskib XII, Danmarks äldsta.

Ovan: Ungefär samma vy.

Nedan: Närbild av hus på den västra sidan av kanalen

Nedan: Fyrskib XI

 

Nedan: Holmens Kirke vid kanalen på andra sidan Slotsholmen. Från början var byggnaden en smedja!

Ovan: Holmens Kirke och Børsen. Nedan: Børsen. Båda är från Christian 4:es tid, dvs. 1600-talet.

 

Tilbage

Vy från sydväst!