Rådhuspladsen

Mitt emot det pampiga Rådhuset finns ett nybyggt hus: HT-terminalen. Det är ett stort svart, granitliknande block, som i likhet med många andra nya offentliga byggnader har stora likheter med Leninmausoleet i Moskva. HT är huvudstadens offentliga kommunikationer. Københavnerne avskyr huset som byggdes 1995 inför Kulturby -96. Det har till och med beslutats att riva byggnaden, men det skulle kosta 35 miljoner kronor så det får stå kvar.
Tornet här är Palace Hotel. Ännu ett skäl att följa
mitt råd: Rikta alltid blicken ovanför "skyltfönsterhöjd"!

 

Rådhuset:

Huset som stod klart 1904 var inspirerat av rådhuset i Siena och står på platsen för en bastion i den forna stadsvallen. Arkitekten hette Nyrop och tornet är 105 m högt. När Östberg på 1920-talet byggde Stockholms Stadshus, måste han ha inspirerats av Nyrop!

I Danmark försvinner julpynt och granar redan på Annandagen.

Rådhuset

Dragespringvandet (Drakfontänen) av brons och granit från 1904 var ett samarbete mellan de känmda konstnärerna Joakin Skovgaard och Thorvald Bindesbøll.
Nedan: Ett av få ställen i København där man känner storstadens puls: Där Vesterbrogade och H C Andersens Boulevard (f.d. Vestre Boulevard) möter Rådhuspladsen.

Nulpunktstenen

På utsidan av stadens portar stod sedan 1700-talet stenar med texter som markerade avståndet till olika orter, dessa kallades nulpunktsten. I samband med stadsvallarnas rivning på mitten av 1800-talet, försvann även stenarna. Men på 1920-talet sattes nya upp där portarna en gång stått. Den på Rådhuspladsen stod vid Vesterport.

 

BACK