Københavns Bymuseum

Københavns Bymuseum (Bymuseet) ligger på Vesterbrogade 59. Det första som möter en sommartid är en stor modell utomhus av 1500-talets København.

Nutiden speglas i dåtiden och dåtiden speglas i nutiden.


Observera missen av modellbyggaren. Liksom så många andra musei-modellbyggare, vet han ingenting om gamla tiders skepp. Han har utrustat 1500-talsskeppet med stagfock, ett segel som inte fanns på den tidens skepp.

Liksom Stockholm har København fått sina vatten utdikade. Nästan allt vatten på modellen, är idag gator och hus. Den gamla borgen låg där Christiansborg med Folketinget ligger idag.

Affischen ovan till vänster för Ratin Rotte dræbende serum skryter med att råttgiftet är utprovat i Zoologisk have! (Det hade knappast gått idag!) Bilden ovan till höger visar den internationella utställning för "Redskab til rotternes udryddelse" som hölls i København när 1900-talet var ungt. Än idag är stadens råttor fler än dess mänskligare invånare.

Bymuseet har dessutom många fina utställningar om København ända sedan den tid i tidig medeltid då staden ännu hette Havn och var några få hus på en fuktig strandäng. Utställningen visar hur staden växte på många öar (som liksom Stockholm) utökades med sopor på vilka fler hus byggdes tills öarna helt eller delvis försvann. Liksom om Stockholm kunde man för några hundra år sedan säga om København (för att använda Robban Brobergs ord): Stan är full av vatten!

Utställningarna är mycket välgjorda omfattande; vi får bland annat lära oss allt om hur stadens kloaker såg ut på 1800-talet. Klart bättre än Kulturen i Lund och Stadsmuseum i Stockholm!

Här finns även en av de förr så vanliga "pagoderna" (till vänster) som tjänstgjorde som kiosk/affischpelare.

Tilbage