VESTVOLDEN 2

Här är ett hål i den inre vallen. Genom det kommer man till en av de kaponjärer som ligger i vallgraven.

Vestvoldens officiella, men sällan använda, namn är Vest enceinten og Husum enceinten.
En enceinte är evsammanhängande befäst vall.

 

Här har vi ännu en av Vestvoldens kaponjärer.

Kaponjär kommer av italienskans capponiera som helt enkelt betyderinhägnad eller bur för kapuner (kastrerade tuppar).
Kanske beroende på att det var lika trångt som i en hönsbur?

 

På sina håll fäller man träden som vuxit upp sedan Vestvolden togs ur bruk och betande får håller ordning på gräset. Här får man en uppfattning om vallens ursprungliga utseende, som syns ovan Till vallen krävdes kanoner och de sk. Kvindekanonerna fick man råd med tack vare att højre-(högerparti-)kvinnorna startade en insamling. Fullskale-modellen ovan ärav en dylik kanon.
Hvissinge batteri med dess krutmagasin är samtida med Vestvolden. Längs med "volden" gick ett järnvägsspår, så att man snabbt kunde flytta kanoner från en den av vallen till en annan.
Fredskrudtmagasinet, till höger. Detta byggdes 1903-1905 och ersatte fredskrutmagasinet på Amager, som pga. explosionsrisken låg för nära København. I fredstid förvarades krutet i de 6 rummen. I krigstid var det logement för soldaterna.

36 man sov i hängmattor i varje rum. Med fler man i varje rum skulle det bli syrebrist; det hade man testat.

Tinge-linge-later, tinsoldater,
blymatroser, bum-bum-bum.
Se til højre, se til venstre,
hele regimentet vender om.

Nu er klokken blevet mange
nu må vi se at komme hjem,
Ellers bli'r vor moder bange,
hele regimentet om igen.

Gammal dansk barnsång.

 

 

 

LÄNKAR:

Vestvolden 1
Vestvolden 3
Back
HomeVestvolden, Wikipedia
Vestvolden. Københavns befæstning Vestvoldens Historie
Garderhøjfortet (n.o. om Vestvolden)
Dansk Militærhistorie