Grundtvigs Kirke
Bispebjerg
Ända sedan jag i barndomen i en bok sett en teckning av Grundtvigs Kirke, har denna märkliga kyrka funnits som en halvt medveten dröm.
I slutet av februari -03 tog jag min cykel på Öresundståget över till København. Det hade lovats lite sol i danska väder- rapporten. Tji, mörkt och mulet! Hur som helst, jag cyklade ut till Bispebjerg och den gulgråa kyrkan var i det grå vädret, precis så väldig som jag föreställt mig!

 


Den jättelika (väl ungefär lika stor som Lunds domkyrka!) kyrkans torn har kallats en orgel av sten, fast formen också har lånat drag av de typiska små danska bykyrkorna,

I början av nittonhundratalet talades det i Danmark om att uppföra ett monument till minne av prästen, skalden och "nationalprofeten" N F S Grundtvig. Halvt på skämt lämnade arkitekten Peder Vilhelm Jensen-Klint in ett förslag till en jättelik katedral. I värsta fall skulle det räcka med att bygga tornet, ur vars automatiska klockspel Grundtvigs melodier skulle ljuda. Københavns kommun hade köpt in marken runt den 35 meter höga backen Bispebjerg och dess socialdemokratiska styrelse hade tänkt att där bygga en stadsdel med enkla och hygieniska bostäder för arbetarklassen. Men efter många turer beslöts att Jensen-Klints stora tegelkyrka skulle byggas och 1921 sattes det första spadtaget. Sex år senare stod tornet klart. 1940, fem månader efter tyskarnas ockupation av Danmark kunde kyrkan invigas och det blev samtidigt en nationell manifestation för det ockuperade landet. Då var arkitekten död sedan några år.
Arbetarna fick hurs som helst sina hus i Bispebjerg, dock inte på själva "bjerget".

Som en medeltida katedral reser sig Jensen-Klints kyrka över de omgivande husen.

 


Bispebjergs Torv.

 

Kyrkans torn som inspirerats av av såväl danska bykyrkor som av orglar.

 


 

Enklaste vägen hit är att cykla/köra/gå över Sortedams Sø på Fredens bro, fortsätta rakt åt nordväst där gatan byter namn till Fredensgade och sedan till Tagensvej. Efter några kilometer ser man Grundtvigs kirke till höger. Då är man framme. Annars S-tog till Emdrup eller Bispebjerg.

 

Peder Vilhelm Jensen-Klint var motståndare till akademisk arkitektur. Han menade att man i stället skulle ta lärdom av de urgamla hantverkartraditionerna. Den märkliga korsningen mellan en liten medeltida bykyrka och en katedral till Grundtvigs ära, blev hans enda mer kända byggnad.

Folkhögskolan "uppfanns" av Grundtvig för att ge bondsönerna möjlighet till högre utbildning.
I slutet av 1800-talet blev "Danmarks Edison", Poul la Cour lärare på Askov Folkehøjskole i Sydjylland. Här lät han 1897 uppföra ett hus ritat av Jensen-Klint. Huset hade en stor mölla på taket, vars vindenergi omvandlades till elektricitet. Möllan brann 1927, men ersattes raskt av en ny som fortsatte att prducera ström ända till 1958, då Danmark gick över till växelström. 1968 skrotades möllan, men huset står kvar.
Det är säkert härifrån som de danska framgångarna med vind-energi har sitt ursprung. Så även den galne Amdi som på 1970- talet hade sin Rejsende Folkehøjskole i Tvind, som ståtade med sin tids då största vindkraftverk. Men det har ingenting med katedralen på bjerget att göra!

I det Klintska hemmet var det populärt att vika papper på olika intrikata sätt, och av dessa göra lampskärmar. Av denna hobby skapades företaget Le Klint, som än idag är känt för sina vackert vikta lampskärmar:

Fler länkar på länksidan

Back Home
Bispebjerg 2

Bispebjerg 3

LE KLINT