HOVEDBANE-
GÅRDEN

Den första Hovedbanegården byggdes 1864 och låg på den plats där Paladsteateret (f.ö. även den en tidigare järnvägsstation) nu ligger.
Den nuvarande Centralstationen är från 1911.

Funktion eller prydnad?

Till höger:
Hovedbanegården är smyckad med skulpturer som representerar de olika landskapen. Här är det Mols som ligger nordost om Århus på Jylland.
Det finns många sagor om de genomkorkade, men bondsluga invånarna i Mols; Molboerne.


Back
Home
Hovedbanegården
Buss, Metro, Tåg