VESTVOLDEN 1

Efter krigen mot tyskarna 1848 och den förnedrande landavträdelsen efter kriget 1864, beslöts att bygga en rad befästningar runt København. I en båge 9 km från centrum, från Avedøre i syd till Utterslev Mose i nord byggdes 1888 - 18892 en 14 km lång dubbel vall med vallgrav emellan. Ovanpå den intre, upp emot 18 m höga, vallen ställdes kanoner. 2000 man jobbade med att bygga denna gigantiska befästning. Arbetsdagen var lång, lönen usel och maten ännu uslare. Detta ledde till flera strejker.

"Her kommer de tapre soldater.
Med røven fuld af
tomater"
(danskt barnrim)

 


En man klädd i 1864 års soldatuniform berättade att svenska och finska rallare byggde delar av vallen. De blev stundom fulla och drog kniv som svenskar och finnar brukar göra och det hände att någon förvann spårlöst efter att ha blivit knivmördad. När vallen började restaureras nästan hundra år senare, hittade man några skelett, lämningar efter ett av de otaliga fyllegrälen. Svenskarna jobbade för låg lön och drog därmed ner lönerna för de danska arbetarna. De bodde hos bönderna i trakten och gjorde flickorna på smällen. Därför finns ännu många svenskättlingar här omkring.
Det sista sa han med djupaste förakt!
För att beskjuta flankerna, om fienden försökte ta sig över vallgraven, anlade man en rad kaponjärer nere i vallgraven.
Man hade både kanoner och kulsprutor.
Inuti kaponjärerna fanns dessutom krutmagasin och manskaps-förläggning.
Snart kläcks några grimme ællinger!
Rejäla doningar...

LÄNKAR:

Vestvolden 2
Vestvolden 3
Back
Home
Vestvolden, Wikipedia
Vestvolden. Københavns befæstning Vestvoldens Historie
Garderhøjfortet (n.o. om Vestvolden)
Dansk Militærhistorie