BACK

1897 försökte sig S A Andrèe och hans båda medföljande, Knut Frænkel och Nils Strindberg, flyga med ballong till Nordpolen.
Redan efter några dagar sjönk deras ballong och männen kämpade i månader mot ismassorna för att kunna vandra hem.
33 år senare påträffades deras kvarlevor på Vitön på Spetsbergen.