De första två dikterna är inspirerade av att jag en gång gick vilse i kulvertarna i Lunds Lasarett och av Minotaurosmyten.

De andra båda dikterna är inspirerade av en välbevarad kvinna från bronsåldern som finns utställd på Nationalmuseet i København.