BACK

Det mer än två tusen år gamla, men nästan intakta liket från Tollund kan beskådas på Silkeborgs Museum i Danmark.