HÅKAN ALTHÉNS GÄSTBILDER:


Håkan Althèn fotograferade SOICs nybyggda skepp Götheborg III vid hennes besök i Stockholm i augusti 2005.
Håkan Althèn`s photos of the replica of the Eastindiaman Götheborg in 2005.

För och Akter, Fore and Aft

Rigg

Fakta/Facts

 

BACK

Photo: Håkan Althèn:
haquinus.rex@chello.se
Text: Axel Nelson

External links:
SOIC
Ursprungliga gruppen
Ostindiefararen Götheborg
The last voyage of Eastindiaman Götheborg  

Läs:
# Herman Lindqvist; Historien om ostindiefararna.
# Tore Frängsmyr: Ostindiska Companiet.
# Mats Wahl, Sven Nordqvist: Den långa resan.