BASTIONER

På Christiansøs sydspets finns Kongens Bastion, Coucherons Bastion och den spetsiga Dronningens Bastion.
Den som ledde det första fästningsbyggandet på Christiansø var norrmannen Coucheron. Hans bastion byggdes redan 1685. De andra två byggdes på 1730-talet.
De stora artonhundratals kanonerna på sina järnhjul hade lika gärna kunnat vara från Coucherons tid, om det inte varit för järnhjulen.
På den västra vägen till bastionerna passerar man några små hus. Det är soldaterhytter. De trångbodda soldaterna i Kassernerna på Gaden använde dem som redskapsbodar, till tvättstuga och liknande funktioner.


Det ger ett överväldigande intryck för mig som aldrig sett Medelhavets mångtusenåriga monument. Jag skrev i anteckningsboken:
Alla fästningarna och klipporna förde tankarna till något väldigt älderdomligt - nån grekisk ö med äterställda ruiner av sedan årtusenden utdöda folk och kulturer - över allt klippor, vindens susande och sjöfåglarnas skrin - bara - VACKERT.HOME