BREDA BILDER


Den flackare Frederiksø närmast och bakom Christiansø, sedda från väst.
Från vänster Lilletårn på Frederiksø. Store Tårn på Christiansø i mitten och längst till höger; Kongens Bastion på Christiansøs sydspets.


Utsikt från Kongens Bastion mot nordväst: Från vänster: Borterst skymtar fängelset därefter Kanonbådsskurene med sina svart-tjärade gavlar på Frederiksø. De gula gavlarna tillhör Vestre och Östre Længe ("Gaden") på Christiansø, från 1789 respektive 1791. Bakom dem skymtar Lilletårn på Frederiksø och till höger Store Tårn på Christiansø. Det lilla skäret bakom piren (Snarkebulverket ) till vänster är Lille ø och den stora kala ön längst bort är fågelreservatet Græsholmen.


Södra delen av Christiansøs västra strand från Frederiksø.. Det röda taket längst till vänster tillhör Pakhuset som byggdes 1808 till att förvara kaparnas fångster. Därefter den långa Vestre Længe och den lilla Gamle Kro och sedan några små Soldaterhytter och Kongens Bastion. Piren i förgrunden på Frederiksø kallas av någon orsak Snarkebulverket och den lilla skutan ute till havs är skonerten Lilla Dan med sitt röda skrov.


Norra hamnen: Till vänster, ovanför fören på Søværnets grå kutters för, skymtar kyrkans klocktorn från 1929. Det stora gula huset under Store Tårn är kommendantbostaden från 1703, idag gästgiveri. Det gula huset mellan kuttern och den röda skonaren Lilla Dan, är Hovedvagtens hus från före 1767. Drt vita huset mellan skonarens master är Forvalterens bostad från 1738. Det lilla röda huset ovanför skonarens för är Sprøjtehuset (för brandsprutan?), som ligger intill gaveln på Östre Længe (kassern). Därefter Pakhuset som nästan omärkligt går över i Vestre Længe (kassern). Längorna utgör tillsammans Gaden. Svagt kan man skymta bron mellan öarna under Pakhusets gavel. Till höger en bit av Frederiksø.

HOME