HUS PÅ FREDERIKSØ

Ovan: Gaden på Frederiksø mot nord. I Bakgrunden Lilletårn.

Utsikt mot syd från Sehesteds Bastion.
2. Kasernlängorna på Frederiksøgaden. 3: Gamla Läkarbostaden, 4. Kulturhuset Månen. 7. Smedjan.
1, 5, 6. Skjul och bodar.

Statsfängelset, uppfört 1825. I Køpenhavn verkade en teolog, J J Dampe som kämpade för yttrandefrihet. Detta ledde till att han dömdes till döden. Men han fick straffet omvandlat till livstids fängelse 1821. De första 6 åren satt han i det vidriga fängelset på Kastellet i København. Sedan blev han överflyttad till Frederiksø.
Här satt han under ömsom isolering och ömsom lite bättre förhållanden till 1841.
Därefter levde han som nästan fri på Bornholm, innan han slutligen 1848 fick sin fulla frihet. Hans cell har återställts i ursprungligt skick.

De fem svarttjärade gavlarna är båtskjul. Det längst till vänster för kommendantens gigg. De övriga för kanonbåtar, byggda 1820-1843. Två av skjulen fanns ursprungligen i Kildendalsvig på Christiansø.
Kanonbåtarna var långa klumpiga roddbåtar, som även kunde förses med segel och var utrustade med en kanon i aktern. Typen hade utvecklats av svensken af Chapman. Dessa fartyg kunde vara effektiva i stiltje. Efter att engelska flottan lagt beslag på alla danska örlogsfartyg 1807, var danskarna länge hänvisade till att bekämpa britterna med kaperiverksamhet och de jämförelsevis små kanonbåtarna.


HOME