TRÄDGÅRDAR

 

De fina trädgårdarna mitt på ön har sitt upphov i soldaternas små odlingslotter.
Här odlade de grönsaker mot skörbjugg, som ju annars kunde bli ett gissel i en föda som mest dominerades av salt fisk och kött.

Här kan man även finna exotiska växter som fikon och mullbär!

Bredvid trädgårdarna finns en liten lummig skog där förvildad murgröna klänger vid trädens stammar.