HUS PÅ CHRISTIANSØ

GADEN

Bilden ovan till vänster visar Sprøjtehuset med dess trägavel och märliga tak.
Bredvid syns Pakhuset, med dess gröna varu-intag på gaveln, som byggdes 1808 för att ta hand om kaparnas byte. Efter att den engelska flottan 1807 förstört och beslagtagit nästan hela det neutrala Danmarks örlogsflotta, kom danskarna att bedriva ett havets guerrillakrig mot britterna med små kanonbåtar och kaparebriggar. Kaperi var ett statligt sanktionerat sjöröveri som bedrevs mot fientliga länders handelsfartyg. Bakom dessa hus, de långa kasernlängorna: Østre och Vestre Længe, från 1791 respektive 1789. De är klart inspirerade at båtsmansbostäderna Nyboder i København.De ersatte då (liksom hos förebilderna i København) kaserner i ett plan.
Bilden ovan till höger visar samma hus, fotograferade från Store Tårn.

Det vita huset nedan är Forvalterbolig, förvaltarbostad från 1738.
Observera bron från 1912.

 

Nedan: Postkontoret i Østre Længe.
Østre och Vestre Længe utgör tillsammans Gaden (Gatan).

 Nedan:"Ingenieur-Waaningen". Dess norra del invid 101-trappen (så kallad för dess 101 trappsteg), respektive dess södra del. Ingenjörsbostaden byggdes 1736. Ursprungligen tänkt som prästbostad. Den kom senare att bli krog: Gammel Kro.


Nedan till vänster: Postmästare Agnes Dues lägenhet. Den finns att beskåda på Bornholms Museum i Rønne, där det finns en liten avdelning om Christiansø.
Nedan till höger: Ravelinen (Artillerivagten) 1836. Idag semesterbostad.


Av de röda hanarna (tupparna) på portarna att döma, är nedanstående byggnad ett skjul för brandsläckningsredskap.


HOME