KARTA


 

 

 

 

 

 

 

FREDERIKSØ

A. Lilletårn 1685. Idag museum.
B. Smedens bostad, sedans även smedja. 1600-talet? Idag sillbutik.
C. Månen. Manskapsbarack. Idag kulturhus.
D. Gaden på Frederiksø. Två långa hus, kaserner liknande de på Christiansø.
E. Kolerakyrkogård använd 1831 och 1853.
F. Statsfængsel, 1825. Fängelse för de som politiska fångar.
G. Kanonbådsskur. Skjul för kanonbåtarna från 1820-1843. Två av skjulen fanns ursprungligen i Kildendalsvig på Christiansø. Det lilla skjulen intill inrymde kommendantens gigg.
H. Järnbro som 1912 ersatte den gamla pontonbron över det 30 meter breda sundet.

 


Christiansø: 710 m. l. , 430 m br. Höjd: 22 m. 22 ha.
Frederiksø: 410m l., 160 m br. Höjd; 8 m. 4 ha.
Græsholmen 420 m l., 300 m br. Höjd 11 m.
9 ha.
Öarnas avstånd till Bornholm: 18 - 20 km.


 

 

 

 

 

 

 

 

CHRISTIANSØ

1. Store Tårn 1684. Fyrtornet från 1805.
2. Ravelinen (Artillerivagten) 1836. Idag semesterbostad.
3. Kommendantbostad från 1703. Idag krog och gästgiveri. Södra delen av samma husrad från ca. 1730 var stall, idag Købmand.
4. Hovedvagten 1767, idag bibliotek. Och i samma husrad den vita Forvalterbolig (förvaltarens bostad) från 1738.
5. Pakhus. Uppfördes 1808 för att inrymma kaparnas byte.
6 och 7. Vestre och Østre Længe ("Gaden") på Christiansø, från 1789 respektive 1791. Kaserner (soldatbostäder). Idag vanliga bostäder. På deras plats stod (liksom hos deras förebilder Nyboder i København) ursprungligen envånings-byggnader.
8. Ingenjörsbostad från 1736, senare krog (Gammel Kro).
9. Soldaterhytter. Uthus för de trångbodda soldaterna. Användes som redskapsbod, tvättstuga och liknande.
10. 101-trappen.
11. Platsen för väderkvarnen, møllen. Endast grunden återstår.
12. Skolan från 1831. I närbelägna Hertugindens Bastion är idag tält-plats (sköts av Gästgiveriet).
13. Ruin av krutmagasin från 1813.
14. Vagten, 1736. Idag WC och elverk.
15. Kyrkan från 1821 (byggd som smedja 1811).


 


HOME