KYRKA OCH KYRKOGÅRD


Den första kyrkan var belägen inne i Store Tårn. Den nuvarande byggdes först som smedja 1811, men byggdes om till kyrka tio år senare. Klocktornet i traditionell bormholmsk stil är från 1929. Kyrkan är belägen strax norr om Store Tårn

Det har funnits flera kyrkogårdar på Ertholmene, bl.a. på Frederiksø och Græsholmen. Den äldsta kyrkogården anlades redan när Christiansø blev befäst i slutet av 1600-talet. Den används ännu och ligger ett hundratal meter söder om Store Tårn.
Även en hedning som jag känner vördnad inför kyrkogårdar. På denna kyrkogård finns en grav som trots sin pampighet ändå väcker känslor. (Bilden nedan till vänster.) Den pryds av en kvinnoskulptur. På skulpturens fotsten står, jag skriver i min anteckningsbok:
EI TABT KUN FORUD GAAET.
På sockelns marmorskiva står:
ANNA MARIA WULFF - FÖD SÖDERBERG - EN INDERLIGT ELSKET HUSTRU - OG KIERLIG MODER - ELSKET OG AGTET AF ALLE - SOM KIENTE HENNE- FÖD 16 IANUAR 1788 - DÖD 26 FEBRUAR 1826 - BLEV MODER TIL 8 BÖRN AF HVILKE - DE 4 MODTAGE HENDE I EVIGHEDEN.
Jag tänkte att hon måste verkligen ha varit älskad! På så många andra kyrkogårdar omnämns kvinnor blott som hustru, utan att ens få sitt namn på gravstenen. Här fick en kvinna det pampigaste gravmonumentet och uppenbarligen ärligt menade ord.
Senare läser jag att hon var hustru till kommendanten på ön och att skulpturen symboliserar hoppet.HOME