LILLETÅRN
1

 

Lilletårn byggdes 1685-1687 på Frederiksös norra del.
Själva tornet utgörs av 1,5 m tjock och 7,5 m hög mur och har en diameter på 16 m.
Ovanpå detta kommer det ekspån klädda 9 m höga koniska taket.
Alldeles under taket finns kanonerna uppställda. Här ifrån kan de bevaka närliggande Græsholmen (idag fågelreservat och har aldrig rymt annan befolkning än de döda i den gamla kyrkogården) och det viktiga norra inloppet till hamnen mellan Christiansøoch Frederiksø.


Lilletårn från öst.


Korsvirkehuset till höger är smedjan och smedbostaden.
Utsikt från Store Tårn över norra delen av Frederiksø. I mitten Lilletårn och smedjan. Längst till vänster Sehesteds Bastion från 1684 och oljelänsarna som ännu ligger kvar efter sommarens oljekatastrof.
Den stora ön bakom LIlletårn är fågelreservatet Græsholmen.
Nedan: Græsholmen.


Home