Även om jag politiskt står till vänster, tycker jag att detta inlägg pä ultraliberala Contras hemsida har sina poänger och det är skrivet med glimten i ögat. Med tillstånd från författaren Karl-Göran Bottwyk , har jag låtit hans inlägg bli en gästsida..
Axel

Karl-Göran Bottwycks gästsida:

Ärtholmarna heter Nordens skatteparadis

Ron G berättar under rubriken Enklav: /på Contras hemsida/;
"Vad tror contraiterna om en samlad nyliberal/nykonservativ flytt till typ Anholt i Kattegatt? Där bor 150 pers bofast. Torde vara ganska lätt att få majoritet i kommunstyrelsen (eller motsvarande)."

Tyvärr tillhör Anholt Grenå kommun och det torde dröja innan inflyttade liberala utlänningar kommer i majoritet i den staden. Ett alternativ för inflyttare på Anholt är att i stället göra en utbrytning och bilda egen kommun och amt. Därifrån kunde man sedan gå vidare till att låta ön bilda konfederation med Danmark med endast kungahus, försvar och utrikespolitik gemensamt med Jylland och de danska öarna. Vilket skulle ge Anholts liberaler möjlighet att stifta egna lagar. Ett väldigt vidlyftigt projekt, förefaller det mig.

Ärtholmarna

För dagen finns andra öar i Danmark som passar bättre skattemässigt än vad Anholt gör. Jag tänker på de öar som lyder under försvarsministeriet. Dit hör Ärtholmarna (på danska Ærtholmene eller Ertholmene, på tyska Erbseninseln) med de bebodda öarna Christiansö (Christiansø) och Fredriksö (Frederiksø). ( Bild på hamnen med gångbro mellan Christiansö och Fredriksö.)

Ärtholmarna ligger nordöst Bornholm och ägs av danska staten men administreras av försvarsministeriet. Öar som lyder under ministeriet tillhör varken någon kommun eller något amt. Ett amt är den danska motsvarigheten till ett svenskt län. Eftersom öarna varken tillhör kommun eller amt så betalar öbefolkningen varken kommunal- eller amtsskatt . Christiansö socken med drygt hundra invånare betalar endast statlig skatt.

Den 24 oktober 1808 angreps fästningen på Christiansö av en engelsk eskader med bland annat fyra fregatter. Det blev fem timmars beskjutning, men engelsmännen gjorde aldrig något landstigningsförsök. Danskarna kunde inte använda sina kanoner till försvar, eftersom de hade för kort räckvidd för att nå ut till de fientliga fartygen. Den enda mörsare man hade exploderade vid det första skottet.

Efter anfallet kunde sju dödsoffer noteras, en civil kvinna i sextioårsåldern och sex svenska krigsfångar. Svenskarna hade suttit och spelat kort under hela bombardemanget, när deras bord plötsligt träffades av en engelsk kanonkula!


Hirsholmene

Fram till nyligen lydde även ögruppen Hirsholmene i Kattegatt under försvaret. Men sedan den 1 januari 2003 har miljöministeriet tagit över ansvaret efter militären. Jag vet ej hur detta påverkar öbefolkningens skatteplikt. Frederikshavns kommun har fått vissa åligganden efter militärens frånträde. Ansvaret för el, vatten och avlopp har tilldelats kommunen. Möjligen innebär detta vissa avgifter för invånarna, men knappast skattskyldighet.

Hirsholmene är med sina fyra åretruntboende Danmarks minsta socken . På 1870-talet hade man 225 inbyggare.

Miljöministeriet ser Hirsholmene som en nationell angelägenhet. Därför har man inte velat lägga öarna under någon kommun. I stället har ansvaret delegerats till Skov- og Naturstyrelsen. Detta innebär att socknens administration idag hanteras av Nordjyllands statsskovdistrikt , som har tre anställda bosatta på ön. Dessutom bor där postbåtens gamle skeppare.

Trots inte mer än en handfull sockenbor så envisas prästen Laurids Korsgaard med att hålla ett 6-8 gudstjänster årligen, företrädesvis under sommarhalvåret. Besöksfrekvensen är mycket hög, cirka ettusen procent! Runt fyrtio personer brukar finnas i bänkarna varje högmässa. Ålborgs stift skriver:

”Den gamle kirke (på Hirshomene) er en lille perle i et sælsomt samfund med en håndfuld indbyggere, forøvrigt med lille kirkegård og annekskirkegård. Til Hirsholmene kommer man med postbåden fra Frederikshavn for at opleve et fuglereservat og en malerisk stemning og altså også den herlige lille lavloftede kirkebygning, hvor lodserne i forgangne tider sad på de bageste bænkerækker og kastede stjålne blikke ud over havet under præstens prædiken for at tjene det daglige brød tillige.”

Fristaden Christiania
Som bekant är även fristaden Christianias särställning en effekt av att den finns på militär mark. Därigenom är fristaden inte åtkomlig för kommunal och amtsmässig administration och beskattning.Budget
Christiansö

Christiansø
Om en ø, en fæstning og en berømt fange

Statistik
Det finns ett femtiotal hushåll på Christiansö

Rundvandring på Christiansö

Gångstig på Christiansö
(för förstoring klicka i nedre högra hornet!)

Vinterbild från Fredriksö

Svensk hemsida om Ärtholmarna
konstnären Axel Nelson

En bild av Axel Nelson

Axel Nelson

En klok tok från Lund

Bilder från Hirsholmene

Bok om Hirsholmene
på en af de sidste dage, hvor Hirsholmene stadig er under Forsvarsministeriet, udgav Lene Pedersen, gift med administrator Kurt Pedersen, en bog om øerne

På de yderste sten – Hirsholmene
av Laurids Korsgaard och Knud Nielsen

BACK till Axels Site om Ertholmene