STORE TÅRN
1


1684 byggdes Store Tårn på Christiansø. Grundstenen las till "trumpeters skramlande, kanoners lösen-skott och Herr Anders predikan".
Tänk dig ett vanligt trevåningshus med sadeltak. Vrid det så att båda gavlarna ligger mot varandra. Då får du en uppfattning om hur tornet är konstruerat. Nu när tegeltaket och golven i "huset" är borta, ger det ovekligen ett förvirrande intryck.
Tornet är 8 meter högt och 27 meter i diameter. Den runda borggården har en diameter på endast 6 meter. 1805 byggdes ett smalt fyrtorn på borggården. Fyren är ännu i bruk.HOME