Nära Världens Ände


Uppe i Christiansøs nordöstra del ligger skolan från 1831, som ursprungligen byggdes som officersbostad. Ett stenkast österut ligger vattenreservoiren Salomons Brønd. Intill ligger Hertugindens Bastion som numera är öns enda tältplats (ska du tälta, kontakta värdshuset - de står för platsen). Nedanför ligger den lilla udden med det passande namnet Verdens Ende (det är alltså inte den svenska staden Trosa ensam om att vara!). Mellan skolan och Store Tårn ligger en ruin. Det är Store Krudtmagasin från 1813. Det är byggt av stenblock och "bombefast cement". Hur en sådan byggnad kan bli öns nästan enda ruin är märkligt!


HOME