BALTIMORE CLIPPERS

Detta är egentligen en posthum gästsida, eftersom Lars Persson i Stockholm som plåtade nedanstående bilder, dog redan 1993.
Eftersom jag dels bor i Lund, dels saknar bra kamera, brukade jag ringa Larsa i Stockholm varje gång jag behövde en bild av något fartyg i Stockholm.
Detta är några bilder som jag bad honom plåta åt mig. De visar två repliker av Baltimoreclippers som med några års mellanrum besökte Stockholm.

Baltimoreclippern utvecklades i slutet av 1700-talet. Det var en snabb tvåmastad skonare som det unga USA använde som kaparefartyg mot England.
Baltimoreclippern blev senare ett beryktat smuggelfartyg och användes vid transport av slavar och opium. Att fartygstypen skulle vara clipperskeppets föregångare är en vanlig, men överdriven "sanning".

Pride of Baltimore

Denna replik av en Baltimoreclipper sjösattes 1977 i den amerikanska staden Baltimore. Det var tänkt att farkosten skulle sprida kunskap och goodwill åt staden.
Nio år senare sänktes "Pride" av en jättevåg varvid kaptenen och tre ur besättningen omkom.

Pride of Baltimore II

Denna replik av en Baltimoreclipper, sjösattes 1988. Den skulle ersätta den förlista föregångaren. "Pride 2" är något större än "Pride 1" och styrs med ratt istället för med rorkult.
Baltmoreclippers
Skillnader mellan Pride och Pride 2
Otrolig Balitimore Clipper modell!!!

Gamla Fartyg

E-mail Axel Nelson