KLIPPOR

Om detta finns kanske inte mer att orda om, än att bergarten är gnejs, liksom på Kullaberg.