VALLEBERGA KYRKA

Kyrkans äldsta del är en rundkyrka, Skånes enda, med kor och absid. Den är byggd i mitten av 1100-talet. Det var en tid då 300 stenkyrkor byggdes i Skåne. Flera av rundkyrkorna byggdes så att de även kunde fungera som borgar. Det fanns många hot. Om kyrkan byggdes på initiativ av ärkebiskop Absalon, som skydd mot de hedniska venderna eller mot rivaler bland skånska herremän, vet man inte.
Den kanske rent av byggdes av en lokal herreman, som ett skydd mot den krigiske Absalon,
En märklig detalj, är att rundkyrkans fyra pelare bildar ett korsformat rum inne i kyrkorummets cirkulära form. Denna ombyggnad ska ha skett 1343.Hur kyrkan från början sett ut vet man inte.
På 1790-talet tillkom påbyggnader i norr, väst och syd, så att kyrkan kom att bli en sk. korskyrka.
På 1800-talet ville församlingen riva kyrkan, för att ersätta den med en ny.
Medan man planerade för den nya kyrkan, upptäckte arkitekten Theodor Wåhlin den unika rundkyrkan.
Trots försmlingens motstånd, hade Wåhlin lyckats rädda och återställa den medeltida rundkyrkan. Efter att ha rivit 1700-talets påbyggnader, byggdes rundkyrkan in i den nya kyrkan. 1910 stod den nya kyrkan färdig. Resultatet blev ganska lustigt, men även ganska vackert.
Dopfunten är ursprunglig, från 1100-talet. Altarskåpet är från början av 1500-talet och predikstolen från 1619.

Kastalen är från början av 1400-talet och ingick tillsammans med en mur som en försvarsanläggning. På 1700-talet kom kastalen att fungera som klocktorn.
Både på och i kastalen finns ornament från den rundkyrkan.

Lästips:
Siegrun Fernlund: Kyrkor i Skåne, en kulturhistoria.
SÖSK: Kyrkor i sydöstra Skåne.
Svenska Kyrkan, Löderups församling: Valleberga kyrka.
Siegrun Fernlund: Ett Herranom värdigt Tempel. Kyrkorivningar och kyrkobyggen i Skåne 1812-1912.


BACK
Länkar:
Valleberga kyrka
Rundkirke