Järnvägsstationen

1856 öppnades järnvägen Malmö-Lund som en av de första sträckorna i landet. Tre år senare stod den vackra stationsbyggnaden färdig. När Stambanan senare nått Stockholm, kunde denna sträcka som förr tagit 1 vecka med diligens klaras av på 1 dygn med tåg. Med järnväg kunde man dessutom frakta enorma mängder gods snabbt och relativt billigt. Vad detta betydde för de uppväxande industrierna är lätt att tänka sig.

Vyer från Bantorget

Bantorgets norra sida. I bakgrunden skymtar Klosterkyrkan.

Även nedanstående vy är från torgets norra sida. Lyft din blick och du ser märkliga ting!

Nedan: Kock utanför Grand Hotel.

Nedan: Vy mot Klostergatan.

Nedan: Samma vy, av Erik Lundgren.

Nedan: Hus i Bantorgets sydvästra del.

 

Nedan:Vy från Winstrupsgatan

 

Berlings Boktryckeri AB: Magasin, sätteri och stilgjuteri. Huset byggdes 1888. (Foto: Erik Lundgren.)

Back