Stora Gråbrödersgatan

Tegnèrs hus.

Ovan: Det lilla gula huset är allt som återstår av den fastighet som sedermera Växiö-biskopen Esaias Tegnèr bodde i på 1820-talet.

Hans hemska pekorala dikter hänförde äldre generationer. Ännu så sent som på 1960-talet tvingades vi som gick i skolan lära oss hans dikter utantill: "Sitter i högen högättad hövding / slagsvärd vid sida och skölden på arm..." etc. Hans storhet är dock numera omtvistad.

Huset är ett putsat korsvirkeshus från 1768 och idag museum.

Det vita huset till höger är från 1845, men dess valvformiga fönster blev till 1906.

Nedan: Planritning över Tegnèrs hus. Det röda markerar allt som finns kvar idag.

Nedan: Lengertz Antivariat, det mest kända av Lunds många trevliga antikvariat.

Nedan: Dolt inne på en bakgård finns detta vackra jugendhus från 1906.

Nedan: Ännu ett bakgårdshus:

Nedan: Jugendhus från 1908.

BACK