Kiliansgatan och Krafts Torg.

Kiliansgatan, nedan: Medeltidshuset.

När man rev gamla Folkets Hus, tog man fram rester av ett medeltida kanikresidens från ca 1225, som varit dolt i huset..

När nya Folkets Hus byggdes 1969 (de kopparklädda delarna), lät man medeltidshuset komma fram i ljuset (röd puts).

På grund av gatuhöjningen har medeltidhusets bottenvåning kommit att hamna i källarplanet.

Kiliansgatan, nedan: Hemgården.

Det stora korsvirkeshuset som skymtar i mitten är från 1775 och sedan 1960-talet ungdomsgård (Hemgården). Korsvirkeshuset till vänster, som från början var ett uthus, inrymmer en presentbod.

Kiliansgatan, nedan: Slutet av gatan med Domkyrkans absid i bakgrunden.

Nedan: Samma vy. Målning av Erik Lundgren.

Nedan: Krafts Torg med Liberiet och Domkyrkan. Liberiet var domkyrkans medeltida bibliotek. Den spetsbågade frisen och de spetsbågågade fönstren är dock ett resultat av Brunius ombyggnad på 1800-talet.

Nedan: Krafts Torg 6. Byggt 1927, ursprungligen tandläkarmottagningar.

Jag tog med huset för att det är så vackert.

Nedan: Nordöstra hörnet av Krafts Torg:

Till vänster: Historiska Museet: Byggt 1840-1845 som biskopshus på en plats där det funnits biskopshus sedan 1500-talet. Då huset var för stort för sin uppgift övertogs det av främst Zoologiska Institutionen. Sedan 1917, efter att bl.a. västra gaveln byggts om, har huset inrymt Historiska Museet. Denna lilla museipärla, med Domkyrkomuseet, har hotats av nedläggning och drabbats av kraftiga personalnedskärningar. Visst är det en skandal att vår historia behandlas så styvmoderligt!!!.

I mitten: Skånska Brands pampiga hus i holländsk renässansstil från 1908.

Viadukten är från 1929.

Till höger: Domkapitelhuset från 1927-30 i nyklassisk stil.

Back