Kulturkvadraten

Detta kallas ett område med gamla hus bakom Kulturen (Kulturhistoriska Musèet).

Ovan och nedan: Det gul och röda huset är

Adelgatan 7, ett korsvirkeshus på tegel (vanlig form av korsvirke i Lund) är i sina äldsta delar från 1823.

Det helt gula huset nedan till vänster är Adelgatan 5 från 1844.

Målningar av Erik Lundgren.

Nedan: Hörnhus Stora Sigridsgatan1, Lilla Sigridsgatan 2. Södra delen från 1868 och norra från 1872.

Nedan: Gata i Kulturkvadraten.

 

 

Den närbelägna Tomegapsgatan fick sitt namn efter Sankt Tomæ Gap; Sankt Tomas öppning i stadsvallen (belägen där Stora Tomegatan och Tomegapsgatan mynnar ut i nuvarande Östra Vallgatan-Biskopsgatan). På en karta från 1669 kallas denna öppning rätt och slätt Tiuffva Gapit!

Tomegatorna har fått sina namn efter närbelägna Sankt Tomas Kyrka (riven i samband med danska reformationen).

 

BACK