Två vyer av Lindforska huset

vid Adelgatan, byggt ca 1750 och nu en del av Kulturen. Den nedre bilden är tagen in ifrån Kulturen. I bakgrunden skymtar Dekanresidenset.

Akvarellen är utförd av Erik Lundgren

Locus Peccatorum

Nedan: Längst bort skymtar Akademiska Föreningen (AF). Huset i mitten är Locus Peccatorum. Detta 1700-talshus tillhör, liksom Lindforska huset, Kulturen. I början av förra seklet togs rappningen bort och murstenarna lades om i ett dekorativt mönster. Det latinska namnet betyder "Syndernas Hus". Huset fick sitt namn sedan en student 1829 mördat en kollega i detta hus. I Förgrunden skymtar det nu ockra-rappade Lindforska huset. Den svartvita bilden nederst är från början av 1900-talet

.

Nedan:

Dekanresidenset

Ursprungligen stod detta hus på Lilla Gråbrödersgatan. 1908 flyttades det som var kvar av huset till Kulturen och restaurerades på ett något tvivelaktigt sätt. Ursprungligen byggdes huset på 1200-talet och byggdes till under 1400 och 1500-talen. Endast en tredjedel av huset är bevarat; En mycket liten del från 1200-talet och en något större del från 1400-talet.

Nedan:

"Fickens Stall"

Boningshuset baktill byggdes 1827 som ett envåningshus. Ovanvåningen tillkom 1842.

Närmast: Fickens Stall uppkallat efter stallets ägare i slutet av 1800-talet. Denna del byggdes 1832 och inrymde dass, stall och hönshus.

Den märkliga avhuggna formen fick huset 1910 sedan man tvingats kapa dess hörn för att underlätta trafiken.

Nedan: Samma bild som ovan, fast jag har manipulerat bilden så att huset ser ut som före 1910.

Back