Stora Södergatans nedre del.

Ovan: Funkishus från 1938

Ovan: Pingstkyrkan och Murgrönan 10

Pingstkyrkan till vänster är från 1966 och det putsade korsvirkeshuset Murgrönan 10 är antagligen från 1700-talet.En typisk lundensisk bakgård!.Karl XII-husetEfter sin långa turkiska vistelse gjorde Karl XII halt i Lund 1716.
Med sig hade han förutom sin här även ett följe av polacker, kosacker och turkar - de sistnämnda följde med i hopp om att få tillbaka en del av de stora summor som Turkiska väldet lånat ut till Karl XII.
Själv bosatte sig kungen i Lunds finaste hus, ett 1500-talshus vid Stora Södergatan. (Mitt foto är för ovanlighetens skuld, taget från gårdssidan.)Detta röda hus hade från början valmat tegeltak och var oftast vitrappat. På mitten av 1800-talet byggdes taket om. Porten till vänster på bilden är också från mitten av 1800-talet och ingår i Katedralskolan (förövrigt Nordens kanske äldsta skola med anor tillbaka till 1000-talet; även om byggnaderna, med undantag för Karl XII-huset, är från 1800 och 1900-talen.).

Bilden nedan visar samma hus, fast från Stora Södergatan.


Lund var på Karl XII tid en liten sömnig universitetsstad vars gator var täckta av avfall och ruttnade hund och katt-kadaver. Kringfarande grisar, förvildade hundar och fyllon gjorde knappast stadens gator säkrare. Det var så smutsigt att till och med den själv notoriskt smutsige kungen klagade hos stadens styrande.
En stor del av stadens gårdar och hus fick upplåtas som härbärge åt kungens soldater och övriga följe. Från Lund regerade kungen Sverige och hans trofaste Görtz, han med nödmynten, bodde i Krognoshuset vid Mårtenstorget.


Sommaren 1718 bröt kungen och hans väldiga följe upp från Lund, lyckligt ovetande om att en byxknapp vid norska Fredrikshald snart skulle ända kungens liv. Vilket ledde till att Sverige äntligen kunde vila en smula från krigen.Under ett träd på Katedralskolans gård lär kungens kända häst Brandklipparen ligga begravd. I själva verket ligger hästliket på en okänd soptipp, sen en fastighetsägare fann resterna på sin egen tomt på 1960-talet.


BACK