STORTORGET 4, gårdhusen


Bilder: Henrik Teleman
Bakgårdshusen är numera borta. Av gatuhuset återstår idag bara den vackra fasaden med brutet tak och en rad av vindskupor. Huset inrymmer numera en galleria.

BACK