UR UNIVERSITETS GÖMMOR

From the University`s hidden places


plåtade på Konsthallen hösten -02

Hav och himmel
Sea and heaven

Döden: Dödsmasker av professorer och mumiehuvuden.
Death: Death masks of professors and mummies.


TRINITATIS:
Uardaspex/ Uarda Student`s farce
Religion
Studier/Study

HOME BACK