BREDGATAN

Kjederqvistska gården, modell.

Modell: Axel Nelson

 


Kjederqvistska gården mot Nordost.Mot nord.
 

Mot väst.BACK