Bredgatan:
Wickmanska gården

Nerbrunnen 2 aug. -02


Ovan: Wickmanska gården från norr. I bakgrunden: Universitet och domkyrkan.
Nedan: Samma vy efter branden.

Wickmanska gården är en fyrlängad köpmansgård, den bäst bevarade i Lund.

Gatuhuset är från 1788 och de yngsta delarna från 1853.

Fram till 1960 har gården oftast varit putsad, vilket många korsvirkeshus i Lund ännu är.

Huset brändes ner 2002 av en fd. hyresgäst.
Huset kommer att byggas upp igen.

 

Ovan och nedan: Inne på gården.Ovan: Samma vy efter branden.

Kyrkogatan:


 

Kyrkogatan från norr; husen snett emot Wickmans.

 

Kyrkogatan 23.

 

Detta hus byggdes troligen ca 1744. 1897 tog man bort trägaveln och ersatte med en valmad gavel. 1944 togs putsen bort och huset fick sitt nuvarande utseende.

När huset var studentkassern kallades det Lövkojan.

Bilderna nedan är gårdsvyer av samma hus.

Bakgården bredvid:

När jag satt på restaurang Habaneros gårdservering gjorde jag denna ssnabbskiss av ett uthus mittemot.


Back