STORTORGET

Sankt Laurentius 1.

Byggd 1915 som bank på det gamla rådhusets plats. Senare känd för Carolina Forsbergs affär och idag mest känd för inne-baren

.
Rådhuset,

byggt 1837 som stadshus.
Till höger skymtar Stadshallen från 1968. Detta hus är kanske arkitekten Claes Anshelms (mest känd för konsthallen) bästa lundahus. Trots sina väldiga och oregelbundna volymer dominerar det inte på något vis den känsliga bebyggelsen runt Stortorget.

Den frodiga madonnan av levande gräs, pryder Stortorget under somrarna.Det härliga gulvita hörnhuset är

Gleerups Bokhandel,

vanligen kallad Gleerupska. Huset byggdes 1871.
Huset till vänster:

Sankt Clemens 5 (Stortorget 4),

byggdes 1846. Fasaden fick sitt nuvarande utseende 1884. Fasadväggen mot torget är faktiskt allt som återstår av det ursprungliga huset.Detaljbild av de båda husen ovan.

Nedan: Baksidan på gammal Gleerupsräkning.

Stortorget i kvällsljus. Målning av Axel Nelson.


BACK