KYRKOGATAN: APOTEKET SVANEN.
Redan på 1600-talet låg apoteket Svanen här. Dagens apoteksbyggnad är i huvudsak från1862-1898.
Lägg märke till fasadens ornament av trä, puts och gjutjärn och den fina målade ornamentfrisen över fönstren. Även interiört har man lyckats bevara det gamla apoteket väl.

 

Kolla det häftiga taket bakom Svanen!.


BACK