Mårtenstorget

Medan Stortorget är lika gammalt som staden, är Mårtenstorget från 1840talet.

Den vackra Saluhallen till vänster nedan, är från 1909 och Funkishuset till höger i Sydeuropeisk funkisstil är från 1931och brukar anses vara ett av Lunds vackraste hus.

Nedan: Huset med trappgavlar är

Krognoshuset som troligen byggdes på 1300-talet.1916 "återställdes" till medeltida utseende genom att även den västra gavel blev trappstegsformad. Samtidigt togs den vita putsen bort. Bakom syns Funkishuset.

Huset till höger med byggnadsställningar byggdes 1905 (det rymmer idag Systembolaget, taket har ändrats sedan dess). Så en rimlig gissning utifrån byggnadsställningarna och att bolagshuset är nästan färdigbyggt, är att bilden är från 1905. Andra indikationer: Saluhallen finns inte på bilden, den byggdes 1909 och Krognushuset fick sitt nuvarande utseende 1916. (Tack för att jag fick använda ditt vykort Lars Brinck!)

 

Bilden ovan: Krognoshuset i runt år 1900, vitputsad, sammanbyggd med huset bakom, tjänstgörande som krog.

Bilden nedan: Samma hus ett tjugotal år senare, nu med mur och klocktorn.

(Bilderna gjorda efter foton i: S. Ossiannilsson, B. Olsson, H. Pleijel: LUND i närbild (1950) och N. Palmborg: GAMLA LUND i Per Bagges bilder (1976). Läs t.ex; 1) Lunds stadskärna Bevaringsprogram Krafts rote 2)Bengt Karlsson: Mårtenstorget i våra hjärtan

Klotter

Något som jag avskyr är allt klotter som förstör stadens vackra hus, men jag gör ett undantag: Några klottrare har lyckats ta sig upp på Konsthallens tak och utföra en stor målning överst på intill liggande hus gavel. Det kräver onekligen mera kallblodighet än att klottra "tags" på husfasader.

Västra Mårtensgatan

Västra Mårtengatan 1

Denna bostads och affärsfastighet byggdes 1911.

Jag har alltid fascinerats av detta höga hus med dess många gavelburspråk överst. Tobaksaffären i bottenvåningen hade förr ett enormt sortiment av fina pipor och dyr piptobak och exklusiva cigaretter av märken som ingen princebolmare nånsin hört talas om. Nu är affären mindre än en skugga av sitt forna jag, men ännu kan man köpa en burk Dunnhill.

Nedan:

The-huset Java

beläget där Västra Mårtensgatan passerar Botulfsplatsen.Huset är från förra hälften av 1800-talet. Theerna är däremot av yngre datum och mycket goda.

BACK