Östervångsskolan

Om man kommer till Lund öster ifrån ser man strax före trafikljusen på höger hand en stor vacker park med dammar. Uppe på en höjd tronar något som liknar en gotisk riddarborg. Det är Östervångsskolan. Ända sedan den byggdes 1871 har den varit en skola för döva och hörselskadade. De första hundra åren gick undervisningen ut på att lära döva läsa på läpparna och artikulera fram ljud. Vilket inte var någon lyckad metod. Numera är undervisningsspråket teckenspråket. Teckenspråket är lika rikt som det talade språket och varje land har sitt eget teckenspråk. Läs- och skrivspråket är förståss svenska. För att motivera läsandet lovade en tidigare rektor att bada i de dyiga dammarna om eleverna läste ett visst antal böcker före terminsslutet. Iklädd baddräkt modell 1910 hoppade han under stort jubel i vattnet när eleverna uppnått sitt läsmål.
Bilden nedan till höger visar den modige rektorn.
Som alla riktiga gotiska borgar, har även Östervångsskolan en stor koloni av fladdermöss.

Länkar:
Utsikt från skolans tak
Skolan
Skolans historia
Skolans museum (f.n. endast på nätet)

 

 

Det K-märkta trapphuset. År 2002 återställdes det delvis till ursprungligt skick med pelarna marmormålade.

 

 


Ovan och nedan: Mellan parken och Östervångsvägen ligger flera gamla privatvillor. Den märkligaste och yngsta är ritad av arkitekt Sten Samuelsson och den är byggd 1966-67. Den är numera Montessori-förskola.

BACK HOME